torsdag 26 mars 2015

Lajvkampanjen "Livet I Arbeths Skugga"

Nu drar äntligen vår efterlängtade Urban Fantasy Lajvkampanj "Livet i Arbeths Skugga" igång. Lördag den 5/4 kl 16:00. Läs följande introtext:

"Det har gått 1 år och 4 månader sedan några raser träffades, på Magikerorden Stjärnfallens inbjudan, för att planera inför stadens framtid efter att demonerna drivits ut ur staden. Det gånga året har varit kantat av mycket arbete med att bygga upp stadens övernaturliga försvar, för att inte staden ska falla tillbaka i demonernas händer. Magikerorden har synts jäkta över nästan hela stadens yta för att optimera för diverse olika ritualer, samt magier. Under den gångna hösten drababdes Magikerorden av ett hårt slag, då Gallifax den Oövervinnerliga slutligen avled av de skador han ådrog sig i kampen med demonerna, alla raser var inbjudna till den storslagna begravningsritualen. Senare fram på senhösten började det höras rykten om att det var oro i öster.

Under prova på lajvet genomfördes det möte som ligger till grund för hur Karlstad är fördelat mellan de olika raserna.

Lajvet är tänkt att vara nybörjarvänligt.
Det kommer genomföras på vindslokalen på Gjuteriet (3 trappor upp)
Lajvet startar 16,00, men från 15,00 kommer arrangörer finnas på plats för att gå igenom intriger och svara på frågor.
Eventuell sminkning/kostymering skall ske innan lajvet påbörjas.
"

Facebookevent

Varmt Välkomna!