Beviljade bidrag från Karlstad Kommun

Idag fick vi glada besked från Karlstad Kommun, som beviljat två stycken bidragsansökningar vi sökt tillsammans med Studiefrämjandet.

Det ena projektet, Spelkulturverksamhet på Gjuteriet, innebär att vi kan fortsätta ha Christian Jansson som arvoderad ledare inom vår kortspel, brädspel och rollspelsverksamhet. Vi kommer även få lite medel att upprusta den nya spellokalen på Gjuteriet.

Andra projektet, som handlar om att ha datorer tillgängliga för folkbildning, där vi kommer låta vår lokal finnas till förvaring för dessa datorer. Datorerna kommer kunna nyttjas för studiecirklar och kulturprogram inom tex kommunikation, lag-taktik,streaming, film/foto skapande, spelskapande med mera. Ansvarig för detta är Daniel Vinter på Studiefrämjandet som man kan vända sig till för att få veta mer. Datorerna kommer finns tillgängliga att låna första veckan i September.

Styrelsen passar även på att önska alla en glad midsommar!