lördag 9 januari 2016

Kallelse till årsmöte 2016


Datum: Lördag 30/1 2016
Tid: 13:00 - 22:00 (mer info under schema)
Lokal: Spelkulturlokalen, Gjuteriet, Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad

Dagordning för mötet:

  1. mötets öppnande
   2. mötets behörighet
   3. val av mötets ordförande
   4. val av mötets sekreterare
   5. val av två personer att justera protokollet
   6. styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
   7. ekonomisk berättelse för förra året
   8. revisorernas berättelse för förra året
   9. ansvarsfrihet för förra årets styrelse
  10. motioner
  11. årets verksamhetsplan
  12. årets budget och fastställande av medlemsavgift
  13. val av årets styrelse
  14. val av årets revisor
  15. val av årets valberedare
  16. övriga frågor
  17. mötets avslutande

Schema för årsmötet:

13:00 Dörren till lokalen öppnas, möjlighet att mingla innan årsmötet och medlemsregistrering
14:00 Årsmötet inledes
15:00 Fikapaus
15:30 Årsmötet återupptas
16:30 Preliminärt avslut för årsmötet (kan dra ut på tiden)
(ca) 16:30 - 22:00 Spelträff för de som vill

Handlingar till årsmötet kommer skickas under v 3-4, innan årsmötet så ni kan läsa på verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, verksamhetsplanen, motioner etc.

lördag 16/1 kl 14:00 kommer det arrangeras en medlemsträff i Spelkulturlokalen. Där kommer vi diskutera årsmötet, informera om hur ett årsmöte går till för de som ej deltagit på ett tidigare, arrangera motionsstuga där du får chansen att skriva en motion, alltså förslag, på vad föreningen ska göra under 2016. Det kommer även bli spelträff, där vi spelar brädspel, kortspel, figurspel, rollspel, tv-spel etc. De DU/NI vill göra!

Motionsstopp är satt till söndag 17/1 kl 23:59.
För att kunna få rösträtt på mötet så måste du registrera dig som medlem i föreningen för 2016. Det kan du enkelt göra via denna länk:

https://ebas.sverok.se/signups/index/8237
Vi kommer även ha möjlighet till medlemsregistrering på plats både under medlemsträffen den 16:e och innan årsmötet startar den 30:e.
Har du fler frågor om årsmötet, tveka inte att skicka dem till karlstadspelkulturforening@gmail.com

Vi hoppas få se er på både medlemsträffen och årsmötet. För utan er medlemmar, är vi ingen förening. Det är NI som har makten att påverka vad föreningen skall göra under det kommande verksamhetsåret.
MVH/ Styrelsen 2015