Årsmöte 2017

Datum: Söndagen 22/1 2017
Tid: 14:00 - 16:30 (preliminär avslut)
Lokal: Spelkulturlokalen, Gjuteriet, Verkstadsgatan 1 Karlstad

Årsmötet är föreningens viktigaste möte, där du som medlem kan påverka föreningens verksamhet, dvs vad för aktiviteter vi gör under det kommande verksamhetsåret samt hur våra pengar ska fördelas via en budget.

Alla som varit medlemmar under 2016 och registrerar sig som medlem 2017 har rösträtt på årsmötet, dvs man får rösta i olika beslut som påverkar tex verksamhetsplanen, budgeten, vem som vill sitta i styrelsen osv.

Man måste omregistrera sig som medlem varje nytt kalenderår med start 1:a januari, bli medlem redan idag via denna länk (möjlighet att registrera sig på plats som medlem går att göra innan årsmötet startat den 22:a):

http://karlstadspelkulturforening.blogspot.se/p/medlemskap.html

Har du förslag på styrelsenomineringar, dvs vem du tycker ska sitta i styrelsen, och i sådant fall på vilken styrelsepost? Du kan välja att maila oss innan årsmötet med en nominering, gärna med en kortfattad motivering om varför du tycker den personen bör sitta i styrelsen. Eller så kan man nominera personer under årsmötet.

För dig som aldrig deltagit på ett årsmöte förut så hoppas vi extra mycket på ditt deltagande, då det är en viktig funktion och demokratisk process i varje förening. Våga göra din röst hörd och berätta för oss andra vad du vill göra under det kommande året!

Vi kommer skicka ut handlingar, dvs dokument där vi sammanställt tex verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisorsberättelse, årets verksamhetsplan och budget, under vecka 2. De kommer även finnas utskrivna ett par exemplar att ha tillhands under årsmötet.

Dagordning för årsmötet är:

1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. val av mötets ordförande
4. val av mötets sekreterare
5. val av två justerare att justera protokollet
6. styrelsen verksamhetsberättelse från förra året
7. ekonomisk berättelse från förra året
8. revisorernas berättelse från förra året
9. ansvarsfrihet från förra årets styrelse
10. motioner
11. årets verksamhetsplan
12. årets budget och fastställande av medlemsavgift
13. val av årets styrelse
14. val av årets revisorer
15. val av årets valberedare
16. övriga frågor
17. mötets avslutande

Schema för årsmötet ser ut som följande:

13:00 dörrarna till Gjuteriet öppnas, möjlighet att mingla med styrelsen
14:00 Årsmötet startar
15:00 Fikapaus
15:30 Årsmötet återupptas
16:30 Preliminärt slut

16:30 - 22:00 är lokalen öppen för spelande för de som vill

Vill du läsa på föreningens stadgar, dvs vårt regelverk, innan årsmötet finner du dem här:

http://karlstadspelkulturforening.blogspot.se/p/foreningen.html

Varmt välkomna!

Med vänliga hälsningar/Styrelsen 2016